​​​​​Fundamentele juridice ale Şcolilor Europene

Această pagină conţine o selecţie de texte oficiale referitoare la Şcolile Europene. Alte documente sunt disponibile on line pe această pagină web, în una dintre cele trei limbi de lucru ale Şcolilor Europene (germană, engleză, franceză).

 

 

​​​

Dispositions concernant les questions pédagogiques