​​​Pravne podlage Evropskih šol

Ta stran obsega izbor uradnih besedil, ki se nanašajo na Evropske šole. Ostali dokumenti so dosegljivi on-line na tej spletni strani in so na voljo v enem od treh delovnih jezikov Evropskih šol (nemščini, angleščini, francoščini).

 

 

​​