​​​​​Juridiska grundvalar för Europaskolorna 

Denna sida innehåller ett urval av officiella texter angående Europaskolorna. Andra dokument är tillgängliga on line på denna webbplats på ett av Europaskolornas arbetsspråk (tyska, engelska, franska).

 

 

SW2_Dispos_A3-svhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW2_Dispos_A3-sv.pdfSW2_Dispos_A3-svSW2_Dispos_A3-svProtokoll rörande skapande av europaskolor upprättade i enlighet med stadgan för Europaskolanhttps://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
SW3_Dispos_A4-svhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW3_Dispos_A4-sv.pdfSW3_Dispos_A4-svSW3_Dispos_A4-svÖverenskommelse mellan Europaskolan och Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA)https://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
SW4_Dispos_A6-svhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW4_Dispos_A6-sv.pdfSW4_Dispos_A6-svSW4_Dispos_A6-svÖverenskommelser med Europeiska gemenskaperna och med mellanstatliga eller privaträttsliga organisationer eller institutionerhttps://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2009-D-225-sv-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-225-sv-5.pdf2009-D-225-sv-52009-D-225-sv-5Arbetsordning för inspektionsnämndernahttps://www.eursc.euGP0|#6b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3;L0|#06b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3|Administrative Bodies;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2009-D-422-sv-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-422-sv-5.pdf2009-D-422-sv-52009-D-422-sv-5Tillämpningsbestämmelser rörande utnämnande och utvärdering av rektorer och biträdande rektorer vid europaskolorna: Bestämmelser tillämpliga på personal som inträtt i tjänst den 1 september 2009https://www.eursc.euGP0|#3ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c;L0|#03ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c|Service Regulations;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2003-D-7610-sv-7https://www.eursc.eu/BasicTexts/2003-D-7610-sv-7.pdf2003-D-7610-sv-72003-D-7610-sv-7Tillämpningsreglemente rörande utnämnande och utvärdering av rektorer och biträdande rektorer vid Europaskolorna: Stadga tillämplig på personal som trätt i tjänst före september 2009https://www.eursc.euGP0|#3ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c;L0|#03ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c|Service Regulations;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2007-D-441-sv-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2007-D-441-sv-5.pdf2007-D-441-sv-52007-D-441-sv-5Skyddande av barnenhttps://www.eursc.euGP0|#8afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632;L0|#08afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632|Pedagogical Issues;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2002-D-54-svhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/2002-D-54-sv.pdf2002-D-54-sv2002-D-54-svAnvisningar för skolutflykter och skolbesök som organiseras av förskolor och primärskolor i Europeiska skolornahttps://www.eursc.euGP0|#8afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632;L0|#08afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632|Pedagogical Issues;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5

​​