​​​​Právne základy Európskych škôl

Táto strana obsahuje výber oficiálnych textov týkajúcich sa Európskych škôl. Ďalšie dokumenty sú k dispozícii on-line na tejto internetovej stránke v jednom z troch pracovných jazykov Európskych škôl (nemčina, angličtina, francúzština).

 

 

SW1_21994A0817-skhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW1_21994A0817-sk.pdfSW1_21994A0817-skSW1_21994A0817-skKonvencia definujúca stanovy Európskych škôlhttps://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
SW2_Dispos_A3-skhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW2_Dispos_A3-sk.pdfSW2_Dispos_A3-skSW2_Dispos_A3-skProtokol o zriaďovaní Európskych škôl s ohľadom na stanovy Európskych škôlhttps://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
SW3_Dispos_A4-skhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW3_Dispos_A4-sk.pdfSW3_Dispos_A4-skSW3_Dispos_A4-skDohoda medzi Európskou školou a Európskym spoločenstvom uhlia a ocele (ECSC)https://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
SW4_Dispos_A6-skhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW4_Dispos_A6-sk.pdfSW4_Dispos_A6-skSW4_Dispos_A6-skDohody s Európskymi spoločenstvami a s medzivládnymi organizáciami alebo inštitúciamihttps://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2009-D-225-sk-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-225-sk-5.pdf2009-D-225-sk-52009-D-225-sk-5Rokovací poriadok rady inšpektorovhttps://www.eursc.euGP0|#6b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3;L0|#06b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3|Administrative Bodies;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
Dispos_B3-skhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/Dispos_B3-sk.pdfDispos_B3-skDispos_B3-skInšpektori Európskych škôlhttps://www.eursc.euGP0|#6b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3;L0|#06b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3|Administrative Bodies;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
Dispos_B5-skhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/Dispos_B5-sk.pdfDispos_B5-skDispos_B5-skAdministratívna radahttps://www.eursc.euGP0|#6b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3;L0|#06b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3|Administrative Bodies;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2009-D-422-sk-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-422-sk-5.pdf2009-D-422-sk-52009-D-422-sk-5Vykonávací predpis o menovaní a hodnotení riaditeľov a zástupcov riaditeľov európskych škôl : Vykonávací predpis platný pre zamestnancov, ktorí vstúpili do funkcie dňa 1. septembra 2009https://www.eursc.euGP0|#3ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c;L0|#03ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c|Service Regulations;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2003-D-7610-sk-7https://www.eursc.eu/BasicTexts/2003-D-7610-sk-7.pdf2003-D-7610-sk-72003-D-7610-sk-7Vykonávacie predpisy o menovaní a o hodnotení riaditeľov a zástupcov riaditeľov Európskych škôl: Vykonávacie predpisy platné pre zamestnancov, ktorí vstúpili do funkcie pred septembrom roku 2009https://www.eursc.euGP0|#3ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c;L0|#03ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c|Service Regulations;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2007-D-441-sk-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2007-D-441-sk-5.pdf2007-D-441-sk-52007-D-441-sk-5Ochrana detíhttps://www.eursc.euGP0|#8afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632;L0|#08afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632|Pedagogical Issues;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5

​​