​​​​Právne základy Európskych škôl

Táto strana obsahuje výber oficiálnych textov týkajúcich sa Európskych škôl. Ďalšie dokumenty sú k dispozícii on-line na tejto internetovej stránke v jednom z troch pracovných jazykov Európskych škôl (nemčina, angličtina, francúzština).

 

 

​​

Dispositions concernant les questions pédagogiques