​​​​​Podstawy prawne Szkół Europejskich

Niniejsza strona zawiera wybór tekstów urzędowych dotyczących Szkół Europejskich. Pozostałe dokumenty dostępne są na tej stronie internetowej w trzech językach roboczych Szkół Europejskich (niemieckim, angielskim, francuskim).

 

 

​​​

Dispositions concernant les questions pédagogiques