​​​​​ΝομικέςβάσειςτωνΕυρωπαϊκώνΣχολείων

Αυτή η σελίδα περιέχει μια επιλογή επίσημων κειμένων σχετικών με τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Άλλα έγγραφα είναι διαθέσιμα  επί γραμμής στην παρούσα ιστοθέση σε μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά).

 

 

SW1_21994A0817-elhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW1_21994A0817-el.pdfSW1_21994A0817-elSW1_21994A0817-elΣύμβαση για το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείωνhttps://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
SW2_Dispos_A3-elhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW2_Dispos_A3-el.pdfSW2_Dispos_A3-elSW2_Dispos_A3-elΠρωτόκολλο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Σχολείων που καταρτίστηκε με αναφορά στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σχολείουhttps://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
SW3_Dispos_A4-elhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW3_Dispos_A4-el.pdfSW3_Dispos_A4-elSW3_Dispos_A4-elΣυμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Σχολείου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)https://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
SW4_Dispos_A6-elhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW4_Dispos_A6-el.pdfSW4_Dispos_A6-elSW4_Dispos_A6-elΣυμφωνίες με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τους διακυβερνητικούς ή ιδιωτικού δικαίου οργανισμούς ή ιδρύματαhttps://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2009-D-225-el-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-225-el-5.pdf2009-D-225-el-52009-D-225-el-5Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητώνhttps://www.eursc.euGP0|#6b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3;L0|#06b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3|Administrative Bodies;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2009-D-422-el-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-422-el-5.pdf2009-D-422-el-52009-D-422-el-5Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Κανονισμός εφαρμοζόμενος στο προσωπικό που αναλαμβάνει καθήκοντα από 1ης Σεπτεμβρίου 2009https://www.eursc.euGP0|#3ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c;L0|#03ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c|Service Regulations;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2003-D-7610-el-7https://www.eursc.eu/BasicTexts/2003-D-7610-el-7.pdf2003-D-7610-el-72003-D-7610-el-7Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων : Κανονισμός εφαρμοζόμενος στο προσωπικό που ανέλαβε καθήκοντα πριν από το Σεπτέμβριο 2009https://www.eursc.euGP0|#3ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c;L0|#03ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c|Service Regulations;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2007-D-441-el-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2007-D-441-el-5.pdf2007-D-441-el-52007-D-441-el-5ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝhttps://www.eursc.euGP0|#8afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632;L0|#08afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632|Pedagogical Issues;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2002-D-54-elhttps://www.eursc.eu/BasicTexts/2002-D-54-el.pdf2002-D-54-el2002-D-54-elΟδηγίες για τις σχολικές εκδρομές και τα σχολικά ταξίδια που οργανώνονται από τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείωνhttps://www.eursc.euGP0|#8afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632;L0|#08afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632|Pedagogical Issues;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5

​​​