​​​Правна база на Европейските училища

Тази страница съдържа подбрани официални текстове, които се отнасят до Европейските училища. На този уебсайт могат да се намерят и други документи на един от трите работни езика на Европейските училища (английски, немски, френски).

 

 

SW1_21994A0817-bghttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW1_21994A0817-bg.pdfSW1_21994A0817-bgSW1_21994A0817-bgКОНВЕНЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТУТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕАМБЮЛhttps://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
SW2_Dispos_A3-bghttps://www.eursc.eu/BasicTexts/SW2_Dispos_A3-bg.pdfSW2_Dispos_A3-bgSW2_Dispos_A3-bgПРОТОКОЛИ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА, ИЗГОТВЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСТАВА НА ЕВРОПЕЙСКОТО УЧИЛИЩЕhttps://www.eursc.euGP0|#28a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da;L0|#028a19768-57dd-4635-b653-47d2c3fe32da|Legal Basis;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2009-D-225-bg-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-225-bg-5.pdf2009-D-225-bg-52009-D-225-bg-5Вътрешен правилник на Инспекторатитеhttps://www.eursc.euGP0|#6b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3;L0|#06b96903a-f67b-4a9e-8e93-62795dd994e3|Administrative Bodies;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2009-D-422-bg-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-422-bg-5.pdf2009-D-422-bg-52009-D-422-bg-5ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА. Приложими правила към служителите, встъпили в длъжност към 1 септември 2009 г.https://www.eursc.euGP0|#3ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c;L0|#03ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c|Service Regulations;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2003-D-7610-bg-7https://www.eursc.eu/BasicTexts/2003-D-7610-bg-7.pdf2003-D-7610-bg-72003-D-7610-bg-7Процедурни правила за назначаването и оценяването на директорите и заместник-директорите на Европейските училища: Приложими правила към служителите, встъпили в длъжност към 1 септември 2009 г.https://www.eursc.euGP0|#3ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c;L0|#03ed59e9e-4f23-4e49-8d5e-819dc530674c|Service Regulations;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5
2007-D-441-bg-5https://www.eursc.eu/BasicTexts/2007-D-441-bg-5.pdf2007-D-441-bg-52007-D-441-bg-5ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТОhttps://www.eursc.euGP0|#8afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632;L0|#08afd74a6-8ce1-4bf4-9de6-32439a77c632|Pedagogical Issues;GTSet|#4112092d-b862-41c4-ab72-23e4a0b8c1db;GPP|#9a236ced-cdb1-44f7-9435-ad4454b579f5

​​​