​​Pravni temelj Europskih škola

Ova stranica sadrži izbor zvaničnih tekstova koji se tiču Europskih skola. Ostali dokumenti su raspoloživi online na ovom sajtu na jednom od tri radnih jezika Europskih škola, a to su francuski, engleski i njemački jezik.​

 

 

​​