​​​​ΝομικέςβάσειςτωνΕυρωπαϊκώνΣχολείων

Αυτή η σελίδα περιέχει μια επιλογή επίσημων κειμένων σχετικών με τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Άλλα έγγραφα είναι διαθέσιμα  επί γραμμής στην παρούσα ιστοθέση σε μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά).