​​​Podstawy prawne Szkół Europejskich

Niniejsza strona zawiera wybór tekstów urzędowych dotyczących Szkół Europejskich. Pozostałe dokumenty dostępne są na tej stronie internetowej w trzech językach roboczych Szkół Europejskich (niemieckim, angielskim, francuskim).​​​

 

 

​​

Bestimmungen über die pädagogischen Aspekte