​​Правна база на Европейските училища

Тази страница съдържа подбрани официални текстове, които се отнасят до Европейските училища. На този уебсайт могат да се намерят и други документи на един от трите работни езика на Европейските училища (английски, немски, френски).

 

 

​​

Bestimmungen über die pädagogischen Aspekte